Przeglądasz dział aktualności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie

Zamówienie na „Poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Kleczew poprzez wyposażenie kina”Zachęta”

Poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Kleczew poprzez wyposażenie kina”Zachęta

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: – dostawa kinowego projektora cyfrowego i infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do poprawnego funkcjonowania systemu kinotechnicznego, – dostawa systemu nagłośnienia, zespołu ekranowego oraz uzupełniającego wyposażenia kinotechnicznego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ_3.07.20

Załacznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 1a – Informacja o podwykonawcach.

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu_SZS

Załacznik nr 3 oświadczenie warunki-udzialu-postepowanie_SZS

Załącznik nr 4 oświadczenie-podstawy-wykluczenia_SZS

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa_SZS

Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 8 – Wykaz robót_SZS

Załącznik nr 10 istotne postanowienia o podwykonawstwie_SZS

Informacja z sesji otwarcia

Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zobacz więcej wpisów

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” Projekt "Barwy Dla Niepodległej"

Remont elewacji budynku kina w Kleczewie

Remont elewacji budynku kina w Kleczewie "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury "Infrastruktura domów kultury" Remont elewacji budynku kina w Kleczewie Wartość Dofinansowania 155 074.00...

E-lekcje Marżoletek

E-lekcje Marżoletek – instruktor Magdalena Socha https://youtu.be/rp1YMAIcyZc   E-lekcje Marżoletek cz.2 – instruktor Magdalena Socha https://youtu.be/hIefByCVC8M  

Kultura w sieci

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury wśród beneficjentów Programu Dotacyjnego “Kultura w Sieci” Kultura w sieci program MKiDN finansowania zmian formy upowszechniania działalności kulturalnej. Celem programu dotacyjnego “Kultura w sieci” jest finansowe wsparcie realizacji...

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

W razie pytań napisz do nas lub zadzwoń – zapraszamy do działu Kontakt. Możesz do nas napisać również na facebook’u.

Czy wiesz, że do zakresu działań MGOK należy:

  • rozwijanie amatorskiego ruchu muzycznego i tanecznego;
  • inspirowanie i kształtowanie postaw artystycznych i amatorskich twórców w dziedzinach będących w zainteresowaniu MGOK;
  • organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych z udziałem wykonawców zawodowych i amatorskich;
  • organizacja i upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta i gminy;
  • organizowanie seansów filmowych w kinie „Zachęta”;
  • organizacja wydawania i kolportaż Gazety Kleczewskiej.