Przeglądasz dział ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie

Zapytanie ofertowe na wynajem części lokalu

Zapytanie ofertowe na wynajem części lokalu z przeznaczeniem na bar w sali bilardowej  mieszczącej się w M-GOK w Kleczewie

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie, Al. 600- lecia 33, 62-540 Kleczew zaprasza do udziału w postępowaniu na:

wynajem części pomieszczenia z przeznaczeniem na bar w sali bilardowej mieszczącej się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie

Warunki:

1)Sala bilardowa mieści się w piwnicy w Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie

2)Zamawiający udostępni najemcy część pomieszczenia (sali bilardowej) z przeznaczeniem na bar( wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych )

3)Pomieszczenie posiada w pełni sprawną instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną i gazową.

4)Zamawiający wymaga aby Najemca:

– zapewnił we własnym zakresie i na własny koszt wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności (urządzenia AGD, sprzęt barmański, naczynia) uwzględniając przy tym uwagi Zamawiającego oraz wszelkie wymogi sanitarne

– przestrzegał godzin otwarcia baru ;

wtorek , środa , czwartek w godz:18.00 – 22.00

piątek , sobota w godz: 18.00-24.00

niedziela w godz:16.00-20.00

– przestrzegał przepisów p.poż. i bhp

– zapewnił czystość i higienę na terenie baru

– posiadał uprawnienia do wykonywania działalności związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych

5)Zamawiający zwraca uwagę; Decyzja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 09.02.2021; „w pomieszczeniu przewiduje się pracę czasową dla 2 osób w systemie dwuzmianowym ( do 4 godzin na dobę )

6) Czas obowiązywania umowy: od 12.11.2021 do 31.12.2022

7) Ustalona przez strony cena za wynajem obejmować będzie także koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu: energię elektryczną, wodę, ścieki i nieczystości stałe chyba, że ma to być rozliczane inaczej

8) Pomieszczenie można oglądać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Zamawiającym:

Dyrektor M-GOK Zbigniew Dobrzycki tel. 693 090 061

9)Termin składania ofert – do dnia 02.XI.2021 do godz:12.00. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Kleczewie , pokój nr 14.

formularz ofertowy bilardownia

Zobacz więcej ogłoszeń

  Dokumenty do pobrania

Najlepsi z najlepszych Sport Test Kids 2021.

37 uczestników - eliminacje online i finałowa dziesiątka podczas rozwiązywania testów w Centrum Kultury. Kuba, Mateusz i Bartek to top najlepsi, którzy wygrywają nagrody finansowe ufundowane przez sponsora głównego pana Damiana Kukczewskiego. Sokół Kleczew nagrody...

Projekt “Barwy Dla Niepodległej”

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” na 2021 rok! Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie otrzymał na realizację projektu"Barwy Dla Niepodległej" 22 000,00 zł (Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego...

Wyniki na Konkurs Pisanek i Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej

Konkurs Pisanek i Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej rozstrzygnięty. Komisja artystyczna postanowiła nagrodzić; Natalię Walerowicz Martę Krzemińską Weronikę Maniecką Maję Jaworską. Nagrody do odbioru w poniedziałek i wtorek (29 i 30 marca w godzinach 8.00-16.00) w...

Wyniki „Nasz ulubiony film”

Komisja Konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody; I miejsce - Krzysztof Tomaszewski za plakat do filmu "Baranek Shaun" II miejsce - Tola Czajkowska za plakat do filmu "Smerfy" III miejsce - Anna Płachcińska za plakat do filmu "Pożegnanie z...

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

W razie pytań napisz do nas lub zadzwoń – zapraszamy do działu Kontakt. Możesz do nas napisać również na facebook’u.

Czy wiesz, że do zakresu działań MGOK należy:

  • rozwijanie amatorskiego ruchu muzycznego i tanecznego;
  • inspirowanie i kształtowanie postaw artystycznych i amatorskich twórców w dziedzinach będących w zainteresowaniu MGOK;
  • organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych z udziałem wykonawców zawodowych i amatorskich;
  • organizacja i upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta i gminy;
  • organizowanie seansów filmowych w kinie „Zachęta”;
  • organizacja wydawania i kolportaż Gazety Kleczewskiej.