Przeglądasz dział ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie

Konkurs Plastyczny „Nasz ulubiony film”

Regulamin konkursu „Nasz ulubiony film”

1.Organizator konkursu:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie – Kino “Zachęta”

Koordynator – Małgorzata Dobrzycka , tel; 601 499 945 2.Czastrwania konkursu:

-od 11.01.2021 roku do 15.01.2021 roku 3.0głoszenie wyników:

-18.01.2021 na stronie https://centrum-kultury-kleczew.pl/ i na Facebooku MGCK w Kleczewie i Kina “Zachęta”

4.    Cele konkursu:

-rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach -zwrócenie uwagi na kino i jak ważną rolę pełni w naszym życiu film -aktywowanie całej rodziny podczas wspólnych zajęć kreatywnych

5.    Warunki uczestnictwa:

-konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci, dorosłych i rodzin -format prac Formaty prac BI (680x980mm), B2 (480x680mm)

-technika wykonywania prac dowolna: malowanie, rysowanie, wyklejanie, kolaż, naklejanie różnego rodzaju materiałów, w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu podczas zawieszenia.

Nie można posługiwać się zdjęciami, wydrukami.

–     prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, do dnia 18 stycznia do godz:15.00

6.Ocena i nagrody:

-oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora -ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne i estetyka wykonanej pracy

–      każda nagrodzona praca zostanie zawieszona w Kinie “Zachęta”

-w konkursie zostanie przyznane miejsce pierwsze, drugie i trzecie oraz wyróżnienia -Praca powinna być opisana (tytuł pracy): imię i nazwisko osoby lub osób wykonujących plakat, tytuł pracy-jaki przedstawia Film, rok produkcji filmu i nazwisko reżysera, numer telefonu do osoby dorosłej, odpowiedzialnej za plakat.

-każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej -każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę

-w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem niejest zgłaszający.

7.    Termin dostarczania prac:

Od 11.01.2021 do 18.01. 2021 do godz:15.00 do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Kleczewie, al. 600-lecia 33

8.    Wyniki konkursu: wyniki konkursu będą ogłoszone 18.01.2021 na stronie https://centrum-kultury-kleczew.pl/ i na Facebooku MGCKw Kleczewie.

9.    Warunki oraz zasady przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu oraz ich opiekunów zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

10.  Uczestnictwo w konkursiejestjednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu: „Nasz ulubiony film”

Zgoda na wuizerunek dzieci Nasz Ulubiony Film

Zobacz więcej ogłoszeń

Zapytanie ofertowe na wynajem części lokalu

Zapytanie ofertowe na wynajem części lokalu z przeznaczeniem na bar w sali bilardowej  mieszczącej się w M-GOK w Kleczewie Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie, Al. 600- lecia 33, 62-540 Kleczew zaprasza do udziału w postępowaniu na: wynajem części...

  Dokumenty do pobrania

Najlepsi z najlepszych Sport Test Kids 2021.

37 uczestników - eliminacje online i finałowa dziesiątka podczas rozwiązywania testów w Centrum Kultury. Kuba, Mateusz i Bartek to top najlepsi, którzy wygrywają nagrody finansowe ufundowane przez sponsora głównego pana Damiana Kukczewskiego. Sokół Kleczew nagrody...

Projekt “Barwy Dla Niepodległej”

Biuro Programu „Niepodległa” ogłosiło wyniki naboru w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” na 2021 rok! Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie otrzymał na realizację projektu"Barwy Dla Niepodległej" 22 000,00 zł (Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego...

Wyniki na Konkurs Pisanek i Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej

Konkurs Pisanek i Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej rozstrzygnięty. Komisja artystyczna postanowiła nagrodzić; Natalię Walerowicz Martę Krzemińską Weronikę Maniecką Maję Jaworską. Nagrody do odbioru w poniedziałek i wtorek (29 i 30 marca w godzinach 8.00-16.00) w...

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami

W razie pytań napisz do nas lub zadzwoń – zapraszamy do działu Kontakt. Możesz do nas napisać również na facebook’u.

Czy wiesz, że do zakresu działań MGOK należy:

  • rozwijanie amatorskiego ruchu muzycznego i tanecznego;
  • inspirowanie i kształtowanie postaw artystycznych i amatorskich twórców w dziedzinach będących w zainteresowaniu MGOK;
  • organizacja imprez i uroczystości okolicznościowych z udziałem wykonawców zawodowych i amatorskich;
  • organizacja i upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej mieszkańców miasta i gminy;
  • organizowanie seansów filmowych w kinie „Zachęta”;
  • organizacja wydawania i kolportaż Gazety Kleczewskiej.